Opleiding

De Beroepsvereniging voor Kinesiologie heeft met de 4-jarige kinesiologie opleiding Topki een convenant gesloten. Dit houdt in dat deze opleiding gecontroleerd is door de Toelatingscommissie en het bestuur van de BvK en het eindniveau van de studenten na hun afstuderen goedgekeurd is voor rechtstreekse toelating tot de BvK en in alle opzichten voldoet aan de kwaliteitseisen die de BvK aan haar leden stelt.
Afgestudeerden van andere opleidingsinstituten zoals Welkin, NSK, Espavo, Multidiscilplinaire kinesiologie etc, worden lid van de BvK via de beoordeling van de Toelatingscommissie.

Aanmeldingsformulieren vindt u hier


cert 2