Bestuur

De vereniging wordt binnen en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur. Het bestuur bestaat organiek uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en twee leden. De competenties en taakverdeling binnen het bestuur is beschreven in een Inrichtingsdocument. 

Voorzitter :
Dhr. Victor Backus

Secretaris :
Mevr. Eloditte Waaldijk


Penningmeester : 
Dhr. Ronald Remmers           


Bestuursleden :
Mevr. Toos Langeveld                                        


Commissies                                     

                                                                  
 Het bestuur laat zich bijstaan door de volgende commissies, welke in speciale gevallen taken kunnen overdragen aan werkgroepen. De benoemde commissies zijn:

·         Toelatingscommissie

·         Nascholingscommissie

·         Public Relations commissie

·         Kascommissie

·         Klachtencommissie

·         Werkgroep Deskundigen Kinesiologie (WDK)

·         Werkgroep Methode Identifikatie Kinesiologie (MIK)

·         Werkgroep Accreditatie Kinesiologie (WAK)

Klik hier voor Functieomschrijvingen en het commissieboek

 Commissieleden en bestuursleden van de BvK kunnen voor gemaakte onkosten hier een declaratieformulier downloaden en per post naar het secretariaat opsturen. 

Let op: dit formulier kunt u niet opslaan; print ook een kopie voor uw eigen administratie!