De Ethische Code

"Goede mensen hebben geen wetten nodig om verantwoordelijk te handelen, terwijl slechte mensen de wetten weten te omzeilen."
- Plato (427-347 v. Chr.)


De ethische richtlijnen zijn onlosmakelijk verbonden met de “Handelingen” gehanteerd door de BvK en zijn een aanvulling op
de ethische Code van het IKC (International Kinesiology College)

Aanvullende ethische richtlijnen van de Beroepsvereniging voor Kinesiologie m.b.t. het spiertesten zoals vastgesteld op de ALV van 21 november 2009:

1. Het welzijn van de cliënt staat centraal.
2. De tester stelt zichzelf integer op.
3. Er wordt getest op een fysiek aanwezige cliënt.
4. De spiertest kan/mag zowel verbaal als door een lichamelijke stresstest worden uitgevoerd.
5. Het testen en het testresultaat wordt altijd met de cliënt besproken.


februari 2016