De Ethische Code

De ethische richtlijnen die worden gehanteerd door de kinesioloog zijn afkomstig van het International Kinesiology College
Het International Kinesiology College (IKC) is het besturend en regelend orgaan van Touch for Health op internationaal niveau. Vanuit één van zijn functies, kwaliteitsbewaking, heeft het IKC een ethische code ontwikkeld. Deze bevat de internationale gedragsregels voor de personen die met Touch for Health-kinesiologie werken.

Ethiek dient als basis voor verantwoordelijkheid, moreel besef en bewustzijn, die ons ervan weerhouden de mens onnodig te beschadigen.

De ethische Code van het IKC (International Kinesiology College)

Nederlandse vertaling