Kennisplatform

mind-544404_640

Het doel van dit kennisplatform is om kennis te delen. Zo kunnen ervaren kinesiologen hun kennis doorgeven aan beginnende collega’s en kunnen ouderen hun schat aan ervaring en kennis delen met de jongere generatie!
Maar ook innovaties kunnen we zo bekend maken. 

We zouden het op prijs stellen om ook in jouw kinesiologische kennis en ervaring te mogen delen en stukken te mogen plaatsen.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan artikelen over kinesiologie, (eigen) testprocedures, achtergrondinformatie, links naar interessante films etc.
Zo bouwen we samen aan een Kennisplatform binnen het Platform voor Kinesiologie!

Hieronder staat een aantal artikelen dat eerder op de BvK website stond:

● Over auteursrecht:
Creative Commons

● Over de geschiedenis,, context en visie van Touch for Health, door John Thie geschreven in 2003 
History, Context And Vision for Touch For Health

● Over de mogelijkheden van online kinesiologie consulten. Een discussiestuk van de BvK, mei 2020
Online sessies, aanbevelingen en voorwaarden

● Over Gaits en de emotionele betekenis van de correctiepunten door Henk Hekstra, in 2000 verschenen in het Vakblad Kinesiologie
Hoe loopt het in je leven?

● Victor Backus schreef in Vakblad Kinesiologie een aantal interessante artikelen over kenmerken en testprocedures van de meridianen:
Meridianen onze levenspartners deel 1
Meridianen onze levenspartners deel 2
Meridianen onze levenspartners deel 3
Schema Vuurelement
Schema overige elementen en CV en GV

● Een verkenning op verzoek van ZonMw naar de mogelijkheden en voorwaarden van integratie van complementaire zorg in reguliere zorg in Nederland:
Effectiviteit van complementaire zorginterventies 2011
Advies Stuurgroep Implementatie Evidence-based Complementaire Zorg nov. 2015
Complementaire zorg in ziekenhuizen, verpleeghuizen en GGZ-instellingen, jan. 2015

● Een samenvatting in 3 delen van het boek 'De spiertest, wat kun je ermee?' van Dr. Christa Keding door Els Jansen.
De wonderbaarlijke wereld van de spiertest deel 1
De wonderbaarlijke wereld van de spiertest deel 2
De wonderbaarlijke wereld van de spiertest deel 3

● Een artikel uit 2017 van Dominik Schenker n.a.v. de Jaardag over zijn kinesiologische model Spiralik:
Spiralik

● Een artikel van Victor Backus uit 2017 over "Vergelijkingsmateriaal opsporen en 'loslaten', wat is dat? ", gerelateerd aan de vijf fases van een kinesiologische sessie.
Onderweg met de vijf stappen

● Een artikel uit uit 2016 uit het vakblad van de DGAK, de Duitse kinesiologie beroepsvereniging over kwaliteit en samenwerking met internationale beroepsorganisaties
Samen als buren

● Testprocedure 'het dynamische hart' van Brigitte van Putte-Hohenwarter en Els Jansen n.a.v. de Jaardag over "Het therapeutische hart".
Testprocedure 'het dynamische hart'