Kwaliteit

Op deze pagina vindt u een aantal kwaliteitsdocumenten die door de Beroepsvereniging voor Kinesiologie (BvK)  in overleg met het onafhankelijke bureau (SNRO) is vastgelegd.

De Beroepsvereniging LVNT heeft zich bereid verklaard om deze kwaliteitsstukken te beheren nadat de BvK na 1 januari 2021 ophoudt te bestaan.
Dit is belangrijk voor de continuïteit van erkenningen en accreditaties van opleidingen en nascholingscursussen die door de BvK zijn verworven.

-          De BvK heeft het beroep kinesiologie in het beroepsprofiel en beroepscompetentieprofiel beschreven

-          De Methode Identificatie Kinesiologie geeft een helder beeld over de geschiedenis en methode kinesiologie 

-          Het minimale opleidingsniveau voor startbekwame kinesiologen is in afstemming met de beroepsorganisaties in Duitsland en Zwitserland vastgesteld

-          Om de kwaliteit van kinesiologen te waarborgen zijn richtlijnen nodig en deze worden in de nabije toekomst verder ontwikkeld


qualification-543661_1920