Lid worden van de BvK

De Beroepsvereniging voor Kinesiologie is een unidisciplinaire vereniging voor kinesiologen. Alle leden zijn kinesioloog.

Er zijn twee routes voor de aanmeldingsprocedure:

Route A: 

Afgestudeerden van Espavo, NSK, Topki en Welkin vullen het aanmeldingsformulier in en sturen dit met hun afstudeerdiploma en MBK/PsBK certificaat en CV via de mail aan het secretariaat 

Route B: 

Modulair opgeleiden vullen het aanmeldingsformulier en het opleidingsformulier , het MBK/PsBK certificaat en je CV in en sturen dit via de mail aan het secretariaat.
Modulair opgeleide kinesiologen moeten over minimaal 850 lesuren opleiding beschikken, waarvan 500 lesuren kinesiologie. 
Hierbij geldt de verdeelsleutel dat er 65% Klassieke en Erkende kinesiologie moet zijn (zie Aanvullende Beroepscompetenties deel 1) en 
350 lesuren aanvullende vakken zo als MBK, PsBK, therapeutische vorming, ethiek, juridische aspecten, praktijkvoering, dossier schrijven enz. De aanvullende vakken moeten voldoen aan het RBCZ beroepscompetentieprofiel.

Er is geen garantie dat de zorgverzekeraars ook in toekomst modulair opgeleide kinesiologen nog vergoeden. 

Na de aanmelding doorloopt de kandidaat volgende stappen (klik voor grafiek):

-          Toetsing of kandidaat in aanmerking komt voor lidmaatschap;

-          Ontvangen van factuur en betaling aanmeldingskosten;

Na betaling start de toelatingsprocedure op, die bestaat uit:

-          aanvragen van de VOG (Verklaring Omtrent Gedrag);

-          uploaden van diploma’s en/of certificaten in het ARCOS-register;

-          toetsing door de toelatingscommissie;

-          persoonlijk gesprek ter kennismaking, controle van diploma’s, uitleg over de visie van de BvK en toelichting waar je aan moet denken bij het opstarten van een praktijk.

-          Toekennen van het lidmaatschapsnummer en schriftelijke belofte;

Na betaling van de contributie wordt je opgenomen als lid en je krijgt toegang tot het ledengedeelte van de website, en kun je jouw praktijk op de BvK-website laten vermelden en je komt op de lijst van zorgverzekeraars, die je consulten vergoeden wanneer je voldoet aan hun eisen.

Wanneer je aan de voorwaarde van de zorgverzekeraars voldoet, kan het RBCZ- lidmaatschap aangevraagd worden;

-          Beëdiging en welkom heten van nieuwe leden vindt altijd plaats tijdens de herfst-ALV.

 Het lidmaatschap kinesioloog staat los van de titel 'Erkend kinesioloog', 'vrije keuze nascholing' of het ARCOS kwaliteitsregister voor kinesiologie
Wil je meer weten over het kwaliteitsbeleid van de BvK, klik dan hier

Let op:

Overweegt u lid te worden van de BvK? 
De Toelatingscommissie vergadert 4x per jaar. De eerstvolgende vergadering is op 1 juli 2019 en dan op 21 oktober 2019. Stuur uw aanmeldingsformulieren vóór deze tijd in!

Administratiekosten voor aanmelding zijn  € 100,00. Daarin zitten de vergaderkosten voor de toelatingscommissie, het kennismakingsgesprek en het ARCOS-register (€ 37,50) in. De bijdrage voor het ARCOS-register, € 37,50  wordt later in mindering gebracht van de contributie). (Dit geldt niet voor studentleden en sympathisanten).
U krijgt een factuur van het secretariaat nadat uw aanmeldingsformulieren zijn ontvangen.

De jaarbijdrage voor het lidmaatschap 2019 bedraagt € 300,- (vrij van BTW). 
Voor therapeuten wiens consulten worden vergoed door verzekeraars is de bijdrage € 375,- incl. vermelding in het ARCOS-register.  

Opzeggen lidmaatschap:

Om het lidmaatschap te beëindigen, dient u uiterlijk 2 maanden vóór afloop van het lopende lidmaatschapsjaar, dus vóór 1 november, op te zeggen, per mail of per post.
Wanneer u per mail heeft opgezegd, is de opzegging pas geldig wanneer u een bevestiging van het secretariaat heeft ontvangen.