Na- en bijscholing

Deze pagina is in ontwikkeling; op een later moment volgt hier een actueel cursusaanbod voor nascholing

Op dit moment gelden de volgende cursussen als erkende bij- en nascholing.
In deze lijst staan ook cursussen die door de Duitse en Zwitserse zusterorganisaties zijn erkend.

Klik hier voor de lijst met geüpdatet instructeurs (versie december 2021)