Sympathisantleden:

Voelt u zich verbonden met kinesiologie, het beroep kinesioloog en/of de Beroepsvereniging voor Kinesiologie, dan kunt u sympathisantlid van de BvK worden.

U kunt de BvK ondersteunen door

·         Zich met vrijwilligerswerk in te zetten voor de bevordering van het beroep kinesioloog;

·         Zich  met vrijwilligerswerk in te zetten voor de professionalisering van de BvK;

·         De BvK financieel te ondersteunen (Donatie).

U betaalt geen administratiekosten, maar wel een jaarbijdrage van € 50,- (vrij van BTW).
U krijgt korting op activiteiten van de BvK, toegang tot de ledensite waar u o.a. veel kinesiologische achtergrondartikelen kunt vinden en u kunt deelnemen aan de ALV (zonder stemrecht).

 U stuurt het aanmeldingsformulier sympathisantlid  per mail op aan het secretariaat.