Waarom kinesiologie?
De effecten van kinesiologische behandelingen zijn samengevat:
Het bevorderen van de gezondheid doordat het evenwicht binnen het lichaam en de geest wordt hersteld. Het zelfherstellend vermogen wordt bevorderd. De cliënt neemt zelf verantwoording voor zijn leven en zijn gezondheid. 

Hoe werkt de kinesioloog?spiertest
Een kinesioloog werkt met de spiertest als lichamelijke biofeedback om dat, wat niet in evenwicht is op te sporen. Hij bepaalt samen met de cliënt de meest effectieve behandelwijze op mentaal, emotioneel, energetisch of lichamelijk/psychisch gebied. Cliënt en kinesioloog zoeken door middelen van spiertesten hoe de cliënt zich zelf kan inzetten voor zijn gezondheid. Er wordt bovendien gekeken hoe hij in evenwicht door zijn leven kan gaan en zo zijn doelen kan bereiken.

Voor wie is kinesiologie?
De kinesioloog werkt met mensen van alle leeftijden, die zelf verantwoording voor hun gezondheid en levensstijl willen nemen.
De kinesioloog kan bovendien ondersteuning bieden aan kinderen met leerproblemen, angsten, (school)stressgerichte klachten. 

Wat kost de kinesioloog?
Voor de tarieven die kinesiologen hanteren verwijzen wij naar de website van de individuele kinesioloog. U kunt ook telefonisch contact opnemen met een kinesioloog bij u in de buurt.

Wordt de behandeling vergoed door de zorgverzekeraar?
Veel kinesiologische consulten worden vergoed mits u aanvullend verzekerd bent en mits de kinesioloog voldoet aan de eisen die de zorgverzekeraar stelt. 
Tot welk bedrag vergoeding plaats vindt, is afhankelijk van de polis die u heeft afgesloten. 
Informeert u bij uw kinesioloog of de consulten voor vergoeding in aanmerking komen!

Klacht- en Tuchtrecht
Kinesiologen die zijn aangesloten bij een beroepsorganisatie vallen onder het klacht- en tuchtrecht van die vereniging of de koepelorganisatie waarbij zij zijn aangesloten.
Ook zijn zij in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) aangesloten bij een klachtenregister.