Wat kan kinesiologie doen? 

Alles wat medisch is, hoort ter behandeling thuis bij een deskundige/arts uit het reguliere medische circuit.

Kinesiologie kan ondersteunend werken bij het oplossen van diverse klachten. Vooral bij onduidelijke en onverklaarbare klachten die in het reguliere circuit niet geduid kunnen worden en die mogelijk voortkomen uit energetische blokkades kan kinesiologie veel betekenen.

Kinesiologie kent vele toepassingsmogelijkheden, op fysiek, biochemisch,emotioneel en energetisch gebied en kan helpend zijn bij:

 •  allergieën en intoleranties (overgevoeligheid voor bepaalde stoffen, voor woonplekken, woningen, etc.)
 •  hypo- en hyperglycaemie (problemen met de suikerhuishouding, problemen met afvalstoffen uit voeding)
 •  vermoeidheid, burnout (te snel moe, voortdurend moe, energieproblemen)
 •  onbegrepen ziektebeelden (-onduidelijke lichamelijke klachten of lichamelijke klachten als gevolg van een ziekte)
 •  stress (in de knoop zitten met jezelf, door anderen in  de knoop zitten met jezelf, overmatig bezorgd, slecht slapen zonder duidelijke oorzaak)
 •  dyslexie, dyscalculie en andere leerproblemen (op school niet goed mee kunnen, slecht kunnen onthouden, snel vergeten, snel emotioneel zijn)
 •  faalangst (denken dat je iets niet kunt of dat je niet goed genoeg bent, vastlopen in een relatie)
 •  gedragsproblemen, bv. ADHD en hyperactiviteit (moeite hebben met het gedrag van anderen, snel verstoord voelen, geen rust ervaren, snel geïrriteerd zijn, alles snel willen doen of juist niet)
 •  (chronische) pijnklachten (steeds maar weer pijn op bepaalde plekken voelen terwijl er medisch geen oorzaak te vinden is.)
 •  whiplash (door elkaar geschud zijn tijdens een ongeval)
 •  "niet lekker in je vel zitten", zenuwachtig voelen
 •  trauma's (ernstige gebeurtenissen uit het verleden niet achter je kunnen laten)
 •  angsten (bang zijn zonder duidelijke oorzaak of reden, negatief denken)
 •  verslavingen (stoppen met roken, alcohol, overgewicht)
 •  relatieproblemen

Kinesiologie kan ondersteunend zijn in het onderwijs, bijvoorbeeld om concentratie en rust in de klas te bevorderen en om leerprestaties en motivatie positief te beïnvloeden. In de (geestelijke) gezondheidszorg kan Touch for Health een preventieve bijdrage leveren aan het werken aan welzijn. Het is een zelfhulpmethode, die door mensen kan worden toegepast bij zichzelf of bij hun naasten. De Touch for Health Practitioner en Erkend Kinesioloog levert hieraan op professionele basis een bijdrage.

Voor wie is kinesiologie?